S čínským horoskopem se dozvíte mnoho zajímavostí duchovního charakteru a určitě to bude velmi zajímavá výprava. Pro sinologii je typický hlavně konfucianismus a taoismus, ale zároveň je v tamní oblasti rozšířený velmi také budhismus. A právě tam je třeba hledat původ tohoto hvězdopravectví, které se dost odlišuje od toho evropského. Všichni zástupci zvířecí říše Vypráví se, že Budha pozval na velkou hostinu všechny zástupce zvířecí říše. Chtěl každé zvíře nějakým způsobem odměnit a velmi dlouho přemýšlel nad tím, jak to…