Průkaz energetické náročnosti budov je podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace. Je platný od 1.1.2013. Klasifikuje budovy od písmene A, což je velmi úsporná budova, do písmene G, což je budova mimořádně nehospodárná.
Průkaz energetické náročnosti budov potřebujeme, při nových výstavbách budov, u větších změn budov hotových, při rozměrech větších než 1000m2 (podlahové plochy) jako příklad uvádíme – výměnu oken, nebo rekonstrukce vytápění a dále pak při prodeji či pronájmu budov nebo některých jejich část.

Výjimky vyhotovení

v těchto případech není nutný průkaz energetické náročnosti budov : budovy s plochou do 50 m2, stavby pro rodinnou rekreaci, budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok