Vlastnictví firem, starajících se o zdroje a dopravu pitné vody k obyvatelstvu, je dnes nejčastěji v soukromých rukou. To poskytuje výhodu těmto firmám při stanovování cen pitné vody i stočného, protože vlastně obchodují s životně důležitým zbožím. To je jeden ze základních nedostatků popřevratové doby, že učinila obyvatelstvo zcela závislé na vůli soukromých podnikatelských subjektů. Střetávají se tak stále zájmy o co největší zisk se zájmem a potřebou obyvatelstva o nezávadnou pitnou a cenově co nejdostupnější vodu.

Nejen zdroje vody

Celá situace kolem vody a obecného zájmu je širší, zejména v souvislosti s tím, že k vodovodu patří naprosto neoddělitelně i kanalizace a čištění odpadových vod tak, aby byly vody, vypouštěné zpět do přírody naprosto nezávadné.