Zřizujeme a opravujeme vodovodní a kanalizační přípojku . Do ní můžeme zahrnout instalaci zpětných klapek, rekonstrukce domácích stupaček, dvorní a silniční vpusti dešťové vody, šachet pro potrubí na odpad a vodovodních šachet, septiků a jímek, domácích biologických čistíren odpadních vod, odlučovačů tuků. Máte-li o tyto služby zájem, stačí nás kontaktovat.

S vaším potrubím na odpady si snadno poradíme

Všechny opravy v objektech provádíme zásadně na klíč. To znamená v praxi, že vám provedeme veškeré zednické a malířské práce. Provádíme preventivní opatření jako jsou čištění nebo prohlídka potrubí pro odpad. Tam, kde jsou tato opatření neúčinná, musíme však přistoupit k výstavbě nového potrubí na odpad nebo kanalizačních přípojek.