Balení obálek a jejich následné foliování, nebo přímo foliovaní různých tiskovin, to jsou jedny z hlavních činností, kterými se firma Česká mailingová společnost zabývá. Každou práci v tomto oboru děláme zodpovědně a poctivě. Proto jsme dobrým partnerem.

Balení obálek

Náš strojní park je technicky dokonalý a je schopen zabalit mnoho obálek a nebo jiných předmětů. Z toho vyplývá, že se nezabýváme prací jako je balení obálek, ale rozsah našich prací je poměrně větší viz nabídka na našich www. cms-praha.cz. Tam najdete, co potřebujete.

Automatický provoz

Provoz našich balících strojů je pln automatický a řízem počítačem za dohledu profesionálních pracovníků. Balení obálek tak za vás udělají naše stroje za dobrou cenu a ve vysoké kvalitě práce, na které mám ohodnocení ISO.