"Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla" (Johann Wolfgang Goethe)
 

Homepage

Kampaň Křídla a kořeny naší rodiny 2015
Síť mateřských center již tradičně realizuje kampaně na podporu rodiny a rodinných hodnot ve společnosti. Letošní kampaň je zaměřena na prezentaci činnosti mateřských center a Sítě MC jako jedinečného prostředí primární prevence patologických jevů v rodině i společnosti.
 
Kdy:            pátek 15. 5. 2015 při příležitosti Mezinárodního dne rodiny
Kde:            po celé ČR
Téma:         Než vypukne požár aneb primární prevence v mateřských centrech
Způsob zapojení:    den otevřených dveří ve všech členských mateřských centrech

Kampaň proběhne formou společné celorepublikové akce, a to v pátek 15. května 2015 při příležitosti Mezinárodního dne rodiny, kdy členská mateřská centra otevřou své dveře široké veřejnosti a ta tak bude mít možnost nahlédnout pod pokličku jejich pestré činnosti nejen v oblasti primární prevence.

Některé centra si pro návštěvníky nachystají ukázkové hodiny s náhledem do jejich programů, jiná den otevřených dveří spojí s uspořádáním menší či větší akce pro veřejnost. Přehled všech akcí bude včas zveřejněn. Kancelář Sítě MC v rámci kampaně připravuje na pátek 15. 5. na dané téma diskuzi s uznávanými odborníky s následným promítáním filmu, která se bude konat v Salla Terreně na pražské Kampě.
Křídla a kořeny

Křídla a kořeny

RC Petrklíč, Sedlčany 2013
Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one